As-Sunnah Trust

প্রশ্নোত্তর

ক্যাটাগরি

প্রশ্নোত্তর 966

প্রশ্ন

Assalamualiqum. Kono Bangladeshi Hajji jodi Makkah-tay tar Hajjerr jony poshu Qurbani dei, tobay takay ki Bangkadeshay Qurbani Eid-er somoy tar namay arekti Qubani ditay hobay?

উত্তর

ওয়া আলাইকুমুস সালাম। না, বাংলাদেশে তার কুরবানী দেয়ার প্রয়োজন নেই।